Posts

Showing posts from October, 2007

Trung tâm IDO bắt đầu sinh hoạt 2 lớp mới !

Các bạn thân mến!
Vào ngày 14/10/2007 Trung tâm IDO sẽ bắt đầu sinh hoạt 2 lớp mới !
Lớp kỹ nămg sống làm chủ cuộc sống hằng ngày : Từ 15h30 - 17h00
Lớp bơi lội : Từ 8h00 - 9h30
Hãy nhanh nhanh đăng ký ngay từ bây giờ các bạn nha !
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : (08)9914799 hoặc 0903195490 gặp Miss Ái Vị