Posts

Showing posts from May, 2008

* IDO Summer 2008

Image
Chương trình tổng hợp IDO Summer 2008 mang tên "Chơi Sáng Tạo là Học Đỉnh Cao" là chương trình sinh hoạt hè được thiết kế dành cho các em học sinh từ 6 tới 12 tuổi. Chương trình bao gồm sinh hoạt kỹ năng sống, phát hiện năng khiếu kết hợp với vui chơi thể thao và tham quan dã ngoại. Mục đích của chương trình nhằm giúp các em lấy lại cân bằng tâm sinh lý sau một năm học tập, phát hiện và phát triển năng khiếu, kỹ năng giao tiếp xã hội, rèn luyện thể lực và tiếp xúc với thiên nhiên. Các hoạt động trong chương trình được phát triển theo tiêu chí học qua thực hành “learn by doing” của trung tâm IDO và được hướng dẫn bởi các cộng tác viên nhiều kinh nghiệm.

Các bạn click vào đây để xem chi tiết!