Posts

Showing posts from September, 2009

Ngày nghỉ bé không nghỉ

Image
Trung tâm IDO đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ với 10 cặp mẹ - con ( các bé có độ tuổi từ 4 – 7 ) với từng câu hỏi “Ngày Thứ 7 cho con làm gì ?” dành cho mẹ, và “con muốn được làm gì vào ngày Thứ 7 ? ” dành cho bé. Kết quả khảo sát cho thấy ngày Thứ 7 lý tưởng trong suy nghĩ của ba mẹ và các bé chưa hoàn toàn giống nhau … . . . . . . . . . . . .

Để biết thêm chi tiết về kết quả cuộc khảo sát nhỏ này, quý vị phụ huynh vui lòng xem bài viết tại đây.


(Bài viết này được đăng trên chuyên mục “Uốn cây non”, báo Mẹ yêu bé, 09.2009)