Posts

Showing posts from January, 2011

Hương Vị Tết Việt (P3)

Image
Cập nhật hình ảnh hoạt động IDODISCOVERY "Hương Vị Tết Việt " (P3)
Hương Vị Tết Việt (P2)

Image
Cập nhật hình ảnh hoạt động IDODISCOVERY "Hương Vị Tết Việt 2011".

Hương Vị Tết Việt (P1)

Image
Hình ảnh họat động IDO DISCOVEYRY "Hương Vị Tết Việt 2011".