Posts

Showing posts from January, 2012

Hình ảnh chương trình Ngày hội tuổi thơ 2012 "Góp đá xây trường sa"

Image
Hình ảnh Trung tâm IDO tham gia chương trình ngày hội tuổi thơ 2012 "Góp Đá Xây Dựng Trường Sa".