IDOFocus - "Chơi mà học học mà chơi" tại THCS & THPT Trí Đức

Hình ảnh trò chơi vận động tại khóa phát triển kỹ năng sống tại trường THCS & THPT Trí Đức.
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Popular posts from this blog

Kỹ năng sống (KNS) là gì? Và tại sao phải giáo dục kỹ năng sống (GDKNS)?

IDO4School 2010 - Thuyền Buồm.

IDO4School 2010 - Cầu vồng xoay