IDOFocus - Hình ảnh chương trình phát triển kỹ năng sống tại THCS & THPT Trí Đức

Một số hình ảnh giờ  "Tổ chức cuộc sống" trong khóa phát triển kỹ năng sống do trung tâm IDO thực hiện tại trường  THCS & THPT Trí Đức.

Popular posts from this blog

Kỹ năng sống (KNS) là gì? Và tại sao phải giáo dục kỹ năng sống (GDKNS)?

IDO4School 2010 - Thuyền Buồm.

IDO4School 2010 - Cầu vồng xoay